Wijzigingen 2019 voor u en uw werknemers

Per 1 januari 2019 veranderen er regels die van belang zijn voor u en uw werknemers. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Werknemers
Nieuws
Datum: 21-01-2019

Beloningen

 • Hoger nettoloon. De belastingschijf waarin de meeste mensen belasting betalen, daalt in 2019 van 40,85% naar 38,10%. Ook worden heffingskortingen verhoogd. Door de wijzigingen gaat het nettoloon voor veel mensen omhoog.
 • Gesprek. Voor ondernemingen met 100 en meer werknemers wordt een jaarlijks gesprek over lonen en beloningsverschillen binnen het bedrijf verplicht.

Contracten

 • Vast werk. Werkgevers die vaste contracten aanbieden, gaan een lagere WW-premie afdragen.
 • Flexwerkers
  • Tijdelijke contracten moeten na drie jaar overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, dat was twee jaar.
  • Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen. De positie van oproepkrachten wordt versterkt om negatieve effecten, zoals permanente beschikbaarheid, te voorkomen.

Arbeidsomstandigheden

 • De Inspectie SZW versterkt het toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk en richt zich daarbij op arbeidsuitbuiting en onderbetaling en arbeidsrisico’s als uitbuiting, arbeids(markt)discriminatie, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en asbest.
 • Het kabinet start een meerjarige campagne om beroepsziekten terug te dringen.

Ontslag

 • Transitievergoeding
 • Het maximumbedrag van de transitievergoeding bij ontslag gaat vanaf 1 januari 2019 omhoog van 79.000 euro naar 81.000 euro.
 • Alle werknemers (dus ook flexkrachten) krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding.
 • De transitievergoeding voor kleine werkgevers wordt gecompenseerd bij ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging, pensionering of ziekte. Deze regeling komt bovenop de wet waarin de transitievergoeding gecompenseerd kan worden als een werknemer wordt ontslagen na 2 jaar ziekte.
 • Cumulatiegrond ontslag. Als er meerdere ontslaggronden aanwezig zijn, die elk op zich onvoldoende basis bieden voor ontslag, kan het ontslag toch doorgaan.

Geboorteverlof

 • Vaders en partners krijgen per 1 januari 2019 recht op 5 dagen vrij.

Pensionering

 • Algemene Ouderdomswet: De ingangsleeftijd AOW gaat naar 66 jaar en 4 maanden.
 • Pensioenen: Pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenpotjes uit het verleden overdragen aan de pensioenuitvoerder waar iemand nu pensioen opbouwt. Het gaat om potjes van 2 tot 466 euro per jaar.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.