Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

De sociale zekerheid is de afgelopen decennia enigszins versoberd en u moet vaker zelf voor inkomenszekerheid zorgen. Maar dan moet u wel weten welk risico u loopt. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als u arbeidsongeschikt wordt?

Man aan het werk
Nieuws
Datum: 25-04-2019

Als u door ziekte of een aandoening niet kunt werken, kan dat direct invloed hebben op uw financiën. Uw werkgever moet u in het eerste jaar minimaal 70 procent van het loon doorbetalen en mag daarbij niet onder het wettelijke minimumloon komen. In het tweede ziektejaar is hij verplicht u minimaal 70 procent van het loon door te betalen. Wel is in veel cao´s een hoger percentage voor loondoorbetaling bij ziekte geregeld, bijvoorbeeld 90 of 100 procent. Vraag in uw bedrijf wat uw rechten zijn als u ziek wordt.

Na twee jaar ziekte

Als u na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt bent, belandt u in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA bestaat uit verschillende regelingen: de WGA en de IVA. Voor welke regeling u in aanmerking komt, hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent, hoe lang u gewerkt heeft en de vooruitzichten op herstel. De hoogte van uw WIA-uitkering is gerelateerd aan uw salaris en de mate van arbeidsongeschiktheid. Na verloop van tijd komt u terecht in een andere WIA-regeling. Dat betekent meestal een nog verder verlies van inkomen en de uitkering wordt soms niet langer gekoppeld aan uw salaris, maar aan het minimumloon.

Inkomensachteruitgang

Langdurige arbeidsongeschiktheid betekent vrijwel altijd inkomensverlies. Als u minder dan 35 procent arbeidsongeschikt bent, krijgt u geen WGA-uitkering, maar blijft u bij uw werkgever, eventueel in een andere functie of met een kortere werkweek. Het verschil met uw oorspronkelijke salaris kan dan groot zijn. Maar ook als u wel in aanmerking komt voor een uitkering, kan uw inkomen fors dalen. Bedenk ook dat de WIA-uitkering gemaximeerd is. Als u een hoog inkomen heeft, daalt uw inkomen daardoor veel harder.

Inkomen aanvullen

Het kan zijn dat het bedrijf waar u werkt maatregelen heeft getroffen om uw inkomensachteruitgang bij arbeidsongeschiktheid te beperken. Ga eens na wat u kunt verwachten. Als uw werkgever niets of te weinig aanbiedt, kunt u zelf verzekeringen afsluiten die uw WGA-uitkering aanvullen. Een andere oplossing is een woonlastenverzekering, waarmee bij arbeidsongeschiktheid uw vaste lasten worden doorbetaald. Of u een inkomensaanvulling of een woonlastenverzekering nodig heeft, kunt u met ons bespreken. Stel uw inkomen veilig en neem contact op met ons kantoor.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.